اطلاعیه شماره"3" درخواست وام بلندمدت شهریه

نسخه مناسب چاپ

به اطلاع آندسته از دانشجویانی( پذیرفته شدگان نیمسال اول 99) که مدارک وام بلندمدت شهریه(سند تعهد محضری و...) را به صندوق ارسال نموده اند می رساند به علت عدم همخوانی اطلاعات مرکز آموزشی با اطلاعات آموزشی وزارت علوم فعلا امکان ثبت درخواست برای متقاضیان وجود ندارد به محض برطرف شدن اشکال توسط مدیریت آموزشیار به آنان اطلاع داده خواهد شد.

 

  • معاونت توسعه، مدیریت و منابع
تعریف نشده