رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان منصوب شد

نسخه مناسب چاپ

رئیس دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان در حکمی از سوی دکتر عبدالله خالصی دوست منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی واحد سمنان، دکتر علیرضا مرتضایی در حکمی از سوی دکتر عبدالله خالصی دوست دبیر هیأت امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد سمنان به سمت رئیس دبیرخانه هیأت امنای این دانشگاه در استان سمنان منصوب شد.

مرتضایی، دانشیار گروه مهندسی عمران-سازه و عضو هیأت علمی واحد سمنان است که بیش از این علاوه بر معاونت پژوهش و فناوری، مدیریت گروه عمران واحد سمنان را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد.

در متن این حکم خطاب به مرتضایی ابراز امیدواری شده است با توکل به خداوند متعال و باصداقت و قانونمندی در انجام امور محول موفق و مؤید باشید.

پیش‌ازاین دکتر بهزاد چهکندی ریاست دبیرخانه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان را بر عهده داشته است.

فارسی
تگ: