دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تماس

شما اینجا هستید

ارسال پیام

 
 


آدرس دانشگاه

سمنان -مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

تلفن های دانشگاه

023-33654040-49
023-33654243

ارتباطات مستقیم

Yahoo ID: Semnaniau
Mobile : 091200000
ارسال نظرات

 

 

 

 

ارتباط با دانشگاه

 

كلمه جايگذين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگزين عكس
كلمه جايگذين عكس